adyim.com ห้อง มัมมี่ช๊อค: ฟัง the shock ย้อนหลัง

ฟัง the shock ย้อนหลัง


>crdit//TaewHoo Voranuch (น้องแต้วหู้)1.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 20--22-23-24- 25 มิถุนายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/06/shock-20-22-23-24-25-2554.html


2.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/06/shock-28-2554.html


3.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 29 มิถุนายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/06/shock-29-2554.html4.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 30 มิถุนายน 1-2 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-30-1-2-2554.html


5.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-4-5-2554.html


6.Shock Station(เดินสายคอนโดร้างที่ขอนแก่น)  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-station.html


7.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 6 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-6-2554.html


8.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 7 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-7-2554.html


9.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-8-2554.html
10.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 9 กรกฏาคม 2554-แมว2หางให้โชค โคราชตื่นแห่ขอหวย  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-9-2554.html


11.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 11 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-11-2554.html

12.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 12 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-12-2554.html


13.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 13 กรกฏาคม 2554  {คนแห่ดูพญานาคเล่นน้ำ ที่บึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ} http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-13-2554.html
14.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 14 กรกฏาคม 2554 http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-14-2554.html


15.ฟังThe Shock ย้อนหลัง วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-15-16-2554.html

16.ฟังเดอะช็อค ย้อนหลัง วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/18-20-2554.html


17.ฟังเดอะช็อค ย้อนหลัง วันที่ 20- 21 กรกฏาคม 2554 http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/20-21-2554.html 18.The Shock on tv 27 Jul 2011 -รายการมิติ 4   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/07/shock-on-tv-27-jul-2011-4.html
19.The Shock FM 101 ย้อนหลัง 1 8 2011  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-fm-101-1-8-2011.html
20.The Shock ย้อนหลัง เสาร์ 16 กรกฎาคม 2554 เดินสาย    

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-16-2554.html21.ย้อนหลัง 19 มีนาคม 2554 เดินสาย โรงเรียนร้าง นครนายก    


22.ย้อนหลัง พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2554  

23.ย้อนหลัง ศุกร์ 3 มิถุนายน 2554  

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/3-2554_05.html  24ย้อนหลัง เสาร์ 4 มิถุนายน 2554 เดินสาย  


25.The Shock FM 101 ย้อนหลัง วันที่ 2-3-4-8 สิงหาคม 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-fm-101-2-3-4-8-2554.html26.ฟังเดอะช็อค ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/8-2554_10.html
27.ฟังเดอะช็อค ย้อนหลัง วันที่ 9 สิงหาคม 2554  

ลำโพงทับเด็กตายกลางงานแต่ง ลือเป็นอาถรรพ์

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/blog-post_10.html


28.  ฟังเดอะช็อค ย้อนหลัง วันที่ 10-12-13-15  สิงหาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/10-12-13-15-2554.html 29.The Shock FM 101 ย้อนหลัง 16 -17 8 2011  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-fm-101-16-17-8-2011.html30The Shock FM 101 ย้อนหลัง 18 8 2011   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-fm-101-18-8-2011.html  


31.The Shock FM 101 ย้อนหลัง 19 8 2011   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-fm-101-19-8-2011.html


32.รายการ The Shock On TV ย้อนหลัง วันที่ 16 8 2011   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-on-tv-16-8-2011.html


33.The Shock on tv 23 Aug 2011  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-on-tv-23-aug-2011.html

34.The Shock FM 101 ย้อนหลัง 22 8 2011

   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-fm-101-22-8-2011.html  

35.Shock Station 24 Aug 2011   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/08/shock-station-24-aug-2011.html


36.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันที่ -29-30-31 สิงหาคม -1 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-1-2554.html
37.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-2-2554.html


38.เดอะช็อคสโมสร ผี the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-3-2554.html39.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2554  

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-5-2554.html


40.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-6-2554.html

41.Shock Station 7 Sep 2011-เดินสายบ้านร้างชานเมือง   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-station-7-sep-2011.html

มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ แล้ว มาวันหนึ่ง แม่กับลูก เกิดอุบัติเหตุ สามี รับไม่ได้ที่ภรรยากับลูกจากไป ก็เลยยิงตัวตายตาม
 42.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 7 


กันยายน 2554     http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-7-2554.html43.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-8-2554.html
44.big shock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/big-shock-2-2554.html


45.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-9-2554.html


46.the shock สโมสร ย้อนหลัง คืนวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-10-2554.html

47.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-12-2554.html


48.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-13-2554.html

49.the shock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-14-2554.html   


50.Shock Station 13-14 Sep 2011   

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-station-13-14-sep-2011.html51.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2554  

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-15-2554.html52.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554    http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-16-2554.html


53.the shock สโมสร ย้อนหลัง คืนวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2554 -เดินสาย  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-17-2554.html54.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554  

http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-19-2554.html
56.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-21-2554.html57.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-22-2554.html  58.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-23-2554.html


59.เดอะช็อคสโมสร ผี the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-24-2554.html

60.the shock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-26-2554.html


61.Shock Station 29 Sep 2011 (เดินสายกับ คนที่สามารถรับรู้หรือสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้)  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-station-29-sep-2011.html

62.the shock ย้อนหลัง คืนวันอังคาร-พุธ ที่ 27 -28 กันยายน 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-27-28-2554.html

63.the shock เรื่องผี เดอะช็อค ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/09/shock-29-2554.html


64.the shock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/10/shock-30-2554.html

65.the shock สโมสร ย้อนหลัง คืนวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/10/shock-1-2554.html66.the shock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554  http://theshockeverything.blogspot.com/2011/10/shock-3-2554.html67.the shock ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 4-5 ตุลาคม 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/10/shock-4-2554.html68.the shock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554   http://theshockeverything.blogspot.com/2011/10/shock-6-2554.html